Historie

Základem Canzonetty se stal školní sbor ZŠ Vltava Bezdrevská, Vltavští zpěváčci, vedený sbormistryní Mgr. Annou Knotkovou a korepetitorkou a klavíristkou Mgr. Irenou Hůlkovou. Mgr. Anna Knotková absolvovala obor hudební výchova na PF UJEP v Brně. V době studií zpívala v pěveckém sboru PF pod vedením M. Bučka a ve vysokoškolském sboru pod vedením Petra Řezníčka a Lubomíra Mátla. Za svoji činnost obdržela od UČPS zlatý odznak.

V roce 1988 se zřizovatelem stává Dům dětí a mládeže v Českých Budějovicích a sbor dostává nové jméno – CANZONETTA. Jeho patronem nadále zůstává Základní škola Bezdrevská. V tomto roce přichází ke sboru druhý sbormistr, Vladimír Vačkář, který v něm působí až do srpna. Na práci nově zformovaného sboru se v té době značně podílel jako korepetitor a klavírista i člen Jihočeského divadla Maxmilián Lanczak. Krátce po svém založení už sbor zaznamenal první úspěchy jak na domácí, tak i na zahraniční scéně (viz účast na pěveckých soutěžích a festivalech).

Od září 2001 pracoval sbor pod vedením Mgr. Anny Knotkové a korepetitorem a klavíristou byl Mgr. Michal Prokop, absolvent PF v Českých Budějovicích, obor hudební výchova a český jazyk. Za svoji činnost obdržel od UČPS stříbrný odznak.

V září 2002 se korepetitorkou a klavíristkou sboru stává Mgr. Alena Špatná, absolventka PF v Českých Budějovicích, obor učitelství na ZUŠ – klavír.

S rokem 2004 přichází do sboru druhá sbormistryně Petra Nová, jíž o šest let později Anna Knotková sbor předává. Petra Nová absolvovala Konzervatoř v Českých Budějovicích, obor zpěv, a také obor hudební výchova a německý jazyk na PF v Českých Budějovicích. Vyučuje odborné předměty na konzervatoři a zpívá v operním sboru Jihočeského divadla.

V roce 2010, zaujímá místo korepetitorky a klavíristky sboru Lilija Červená, která vystudovala hru na klavír na speciální hudební škole při Kazaňské státní konzervatoři a absolvovala akademické studium, zakončené státní zkouškou v roce 2006. Poté začala pracovat na katedře klavíru akademie umění jako pedagog. Současně se věnovala klavírnímu doprovodu a korepetici na hudební škole. Během studia se zúčastnila mezinárodních, celostátních a národních soutěží v Petrohradě, Ústí nad Labem a Kazani a se stala jejich laureátkou. Je také korepetitorkou Jihočeského divadla.

Koncertní činnost:

– adventní a vánoční koncerty

– jarní koncerty

– výchovné koncerty

– soutěže a festivaly

historie fotografií od roku 1988-2014 – viz. níže – YouTube