Základem Canzonetty se stal školní sbor ZŠ Vltava Bezdrevská, Vltavští zpěváčci, vedený sbormistryní Mgr. Annou Knotkovou a korepetitorkou a klavíristkou Mgr. Irenou Hůlkovou.

Mgr. Anna Knotková absolvovala obor hudební výchova na  PF UJEP v Brně. V době studií, zpívala v pěveckém sboru PF pod vedením M. Bučka a ve vysokoškolském sboru pod vedením Petra Řezníčka a Lubomíra Mátla. Za svoji činnost obdržela od UČPS zlatý odznak.

V roce 1988 se zřizovatelem stává Dům dětí a mládeže v Českých Budějovicích a sbor dostává nové  jméno, CANZONETTA. Jeho patronem nadále zůstává Základní škola Bezdrevská. V tomto roce, přichází ke sboru druhý sbormistr, Vladimír Vačkář, který v něm působí až do srpna 2000.

Na práci nově zformovaného sboru se v té době značně podílel, jako korepetitor a klavírista i člen Jihočeského divadla, Maxmilián Lanczak.

Krátce po svém založení už sbor zaznamenal první úspěchy jak na domácí, tak i na zahraniční scéně (viz účast na pěveckých soutěžích a festivalech).

Od září 2001 pracoval sbor pod vedením Mgr. Anny Knotkové a korepetitorem a klavíristou byl Mgr. Michal Prokop, absolvent PF v Českých Budějovicích, obor hudební výchova a český jazyk. Za svoji činnost, obdržel od UČPS, stříbrný odznak.

V září 2002 se korepetitorkou a klavíristkou sboru. stává Mgr. Alena Špatná, absolventka PF v Českých Budějovicích, obor učitelství na ZUŠ, klavír.

S rokem 2004 přichází do sboru druhá sbormistryně Petra Nová, jíž o šest let později Anna Knotková, sbor předává. Petra Nová absolvovala Konzervatoř v Českých Budějovicích, obor zpěv, a také obor hudební výchova a německý jazyk na PF v Českých Budějovicích. Vyučuje odborné předměty na konzervatoři, sborový zpěv a na Gymnáziu Česká, německý jazyk. Kromě Canzonetty, vede na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská i smíšený pěvecký sbor Canzona a ženský pěvecký sbor Vox Novus.

V roce 2010 zaujímá místo korepetitorky a klavíristky sboru, Lilija Červená, která vystudovala hru na klavír na speciální hudební škole při Kazaňské státní konzervatoři. Absolvovala akademické studium, zakončené státní zkouškou v roce 2006. Poté začala pracovat na katedře klavíru akademie umění, jako pedagog. Současně se věnovala klavírnímu doprovodu a korepetici na hudební škole. Během studia se zúčastnila mezinárodních, celostátních a národních soutěží v Petrohradě, Ústí nad Labem a Kazani a se stala jejich laureátkou. Je také korepetitorkou Jihočeského divadla.

Za klavírem se v průběhu deseti let,  vystřídalo hned několik korepetitorů a korepetitorek. Anna Homolková, Salvador Sinitsyn a nyní sbor doprovází, Veronika Strnadová.

V únoru 2023 přichází sbormistryně Eva Kočerová, absolventka PF UK (obory Sbormistrovství, Český jazyk a Hudební výchova). Vedla mimo jiné dívčí sbor Vox florum, DPS Coloreton či DPS Primavera. Věnuje se lektorství či hudební edukaci pro děti a dospělé. Nyní spolupracuje s  Petrou Novou v DPS Canzonetta  a ženském pěveckém sboru Vox Novus.

Koncertní činnost:

  • adventní a vánoční koncerty
  • jarní koncerty
  • výchovné koncerty
  • soutěže a festivaly
WordPress Image Gallery Plugin

Historie fotografií viz. odkaz https://www.youtube.com/watch?v=iGQOMLu2ViY