Květen 2022

Canzonetta vystoupila spolu s dalšími 14 sbory z celé republiky v rámci sušického festivalu 

Je kraj, kde voní tráva…, jehož hlavním posláním je setkávání sborů a výměna cenných zkušeností.